นักวิจัย

นาย จักรพันธ์ จันท์หอม


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.2