นักวิจัย

นางสาว สุภาภรณ์ สังข์ทอง


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การศึกษาภาวะสมองเสื่อมในพื้นที่แห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นางสาว สุภาภรณ์ สังข์ทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นางสาว นพวรรณ ดวงหัสดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นาย เจียระไน ตาสุ่ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นางสาว ปฐมาภรณ์ พิมศร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 . นาย รณชัย ผิวขา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 . นาย ศุภชัย เครือจันทน์ผา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 . นาย อัษฎาวุธ เสตตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 . ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2