นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะปนเปื้อนในไวน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . นางสาว อุทิศาวดี คำจุมพล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุบางชนิดในปลาน้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1 . นางสาว อุทิศาวดี คำจุมพล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก