นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามศิษย์เก่าโดยแสดงผลผ่านแผนภูมิศาสตร์กูเกิลสำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย อนุรักษ์ พรมโคตรค้า
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก