RC-10008

[รายละเอียด] นักวิจัย

User Image
คำนำหน้า
นางสาว
ชื่อ - สกุล
ปารีญา ราพา
เบอร์โทรผู้วิจัย
--
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
ภาค/ส่วน
--
แผนก/สาขา
--
ที่อยู่ที่ทำงาน
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
อีเมลล์
--
Facebook
--
Line ID
--