นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การแก้ไขปัญหาการยืนยิงประตู ณ จุดโทษของนักศึกษาหญิงสาขาวิชาพลศึกษาที่ไม่สามารถยืนยิงประตูบาสเกตบอล ประจำปีการศึกษา 2/2563 

ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย : สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนวิชาบาสเกตบอล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก